Ostoskori

Ostoskori on tyhjä


Ilmoitusvelvollisuus rakennustyömailla

Lakimuutos koskien rakennustyömaiden ilmoitusvelvollisuutta tulee voimaan 1.7.2014. Rakennustyötä tilaavien yritysten ja ammatinharjoittajien on ilmoitettava Verohallinnolle syyskuusta 2014 alkaen kuukausittain tietoja rakennusurakoista. Lisäksi rakennustyömaan päätoteuttajan on ilmoitettava työmaalla työskentelevät henkilöt. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan tiedot on ilmoitettava sähköisesti. 

Ilmoitettavia tietoja ovat urakkatiedot (tunnistetiedot + työmaan sijainti, toimeksiannon laji ja urakan tiedot) sekä työntekijätiedot (työntekijän tunnistetiedot, osoitetiedot, työsuhteen tiedot, työsuhteen laatu, työskentelyn alkamispvm, työskentelyn arvioitu päättymisaika ja vapaaehtoisena työskentelypäivät & -tunnit). Ulkomaisilta työntekijöiltä ilmoitetaan lisäksi verohallinnon määrittämät lisätiedot (E101/E102, A1). 

Julkisuudessa on esiintynyt runsaaasti virheellistä tietoa ilmoitusvelvollisuutta kohtaan. Yksi näistä virheellisistä tiedoista koskee markkinoilla olevaa "alan standardisoitua älykorttia". Tämä kortti ei ole standardisoitu ratkaisu vaan yksityisen yrityksen luoma kaupallinen tuote. Tämä älykortti ei ole lain mukaan pakollinen, vaan jatkossakin työmailla voidaan käyttää jo olemassa olevaa työmaakorttia, jossa veronumero on näkyvillä. Jotkin työmaat saattavat kuitenkin vaatia sirullista työmaakorttia. Myös me valmistamme sirullisia työmaakortteja. 

Työntekijöiden työaikatietojen raportointi ei ole myöskään pakollista uuden ilmoittamisvelvollisuuden piirissä. Lakimuutos ei edellytä työntekijöiden työaikojen seuraamista vaan tarkemmat työajat voidaan halutessa ilmoittaa Verohallintoon. Toisaalta, Aluehallintovirasto edellyttää rakennustyömailla reaaliaikaisen työmaavahvuuden saatavuutta. Työaikalaki puolestaan velvoittaa työnantajaa pitämään työaikakirjanpitoa työntekijän työtunneista. Näihin velvotteisiin ns. kulunvalvonta- ja työaikajärjestelmät ovat hyvä apuväline. Ne eivät kuitenkaan ole pakollisia. 

Reaaliaikaisten työaikatietojen keräystä varten tarvitaan kortinlukija ja työntekijöille joko sirulliset kulunvalvontakortit (rfid) tai kulunvalvonta-tägit (rfid). Lisäksi työntekijällä tulee olla lainmukainen työmaakortti, jossa on veronumero. Työmaakortti + kulunvalvontakortti voidaan myös yhdistää yhdeksi kortiksi. 

Ole siis tarkkana eri kaupallisten toimijoiden kanssa, äläkä tulkitse lakiuudistusta väärin. Älykortti EI OLE lain mukaan pakollinen tuote rakennustyömailla. Sitä saatetaan kuitenkin vaatia pääurakoitsijan toimesta. Korttilinna Oy toimittaa työmaakorttien lisäksi sirullisia kulunvalvontakortteja ja kulunvalvontatägejä, joita voidaan hyödyntää rakennustyömailla. 

Työmaakortin vaatimukset:
- Yrityksen nimi ja y-tunnus
- Työntekijän nimi ja kuva
- Veronumero
- Onko henkilö työsuhteessa vai itsenäinen työnsuorittaja (titteli)
- (RFID-siru)


Huom! Työmaakortissa näkyvä veronumero tulee löytyä verohallinnon ylläpitämästä veronumerorekisteristä. Jokaisen rakennusalalla työskentelevän veronumero pitää siis erikseen ilmoittaa Verohallinnolle palvelunumerossa 020 697 070 tai käymällä Verohallinnon toimipisteessä. Julkisen veronumerorekisterin löydät täältä.